Gwarancja

Zobacz co gwarantujemy!

W Angielski-ICAO.pl jesteśmy pewni swoich metod nauczania oraz rezultatów, dlatego jako jedyna szkoła ucząca lotniczego języka angielskiego, wystawiamy gwarancję na zdanie egzaminów przez naszych uczniów.

 

Jak to działa?

Gwarancje dostaje każdy uczeń indywidualny, który odbędzie minimum 10 godzin nauki w szkole. W ciągu tych 10 godzin lektor ocenia stopień postępów ucznia i wskazuje konkretny czas, określany w liczbie godzin do odbycia w określonym czasie, wymagany do tego aby uczeń zdał egzamin.

 

W razie ewentualnego niepowodzenia w egzaminie, po odbytej ilości godzin w określonym czasie,  gwarantujemy szkolić danego ucznia, aż do momentu zdania przez niego egzaminu ICAO na poziomie wynikającym z gwarancji,  bez ponoszenia przez niego dalszych kosztów.

 

W razie pytań skontaktuj się z nami.